עמוד הבית > העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי
העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי?

לפני כשבועיים פנה אלי יוסי (שם בדוי) , הציג את עצמו כבעל מפעל בענף הפלסטיקה.
הוא ספר לי כי: "העסק שלי כנראה מפסיד כבר זמן רב, אני לא מושך משכורת מזה חצי שנה  ואף נאלץ להשקיע הון עצמי בעסק. הבנק לא מוכן לתת לי עוד אשראי, ואני לא יודע מה לעשות".
הוא ספר לי כי חבר (שהוא גם לקוח שלי) המליץ לו לפנות אלי לקבלת יעוץ. תגיד, הוא שאל אותי אתה מבין במפעלי פלסטיקה? תוכל בכלל לעזור לי?
יוסי הפתיע אותי בצורת הפניה שלו אבל החלטתי להרים את הכפפה ולסייע לו. קבענו להיפגש בתוך מספר ימים.
בפגישה התברר לי כי יוסי הינו בעל מקצוע ומומחה בתחומו, ומוכן לקבל יעוץ ולשנות, במידה וצריך, את צורת ניהול המפעל. אולם הוא בקש לפני התחלת העבודה המשותפת לקבל הסבר מפורט על תהליך הייעוץ ובמה הוא כרוך.
הסברתי ליוסי את שלבי התהליך כדלקמן:

1.     לימוד של הסביבה העסקית של העסק
        בשלב זה אנו לומדים על המבנה הארגוני של העסק, על תמהיל המוצרים או השירותים שהוא משווק, מכירים את עובדי העסק, לומדים על דרך השיווק, המכירות,והיצור  של מוצרי העסק, בוחנים מתחרים                   פוטנציאליים, בוחנים ספקים קיימים. לומדים על פס היצור של העסק ומתוודעים לבנקים עימם הוא עובד.
        יוסי הבין כי יועץ עסקי לא צריך להבין בתחום הפלסטיקה או בתחום אחר בו עוסק הלקוח שלו. יועץ עסקי יודע כיצד יש לנהל את העסק מבחינה שיווקית עסקית וארגונית, והוא לא מייעץ לבעל העסק                 בתחום הענף בו פועל העסק עצמו.
2.     הכנת תוכנית עסקית
·       התוכנית העסקית נערכת לתקופה של שנה לפחות.
·       במסגרת כתיבת תוכנית עסקית מגדירים את היעדים והמטרות של העסק, בחתך חודשי וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע בדיקה באם העסק עומד ביעדיו.
·       במסגרת התוכנית העסקית נעשית בחינה של רווחיות כל המוצרים או השירותים אותם משווק העסק. מוצרים שאינם רווחיים או אינם רווחיים מספיק, יש להפסיק את יצורם, ולהגביר יצור ושיווק של מוצרים                  רווחיים יתר.
·       במסגרת התוכנית העסקית יש לעבור בקפידה רבה על עלויות היצור ולאתר מקרים בהם ניתן לחסוך בעלויות ולייעל את היצור.
·       כחלק מהתוכנית העסקית יש לערוך תזרים מזומנים צפוי. תזרים המזומנים הינו קריטי בניהול השוטף של העסק וחשיבותו עולה במקרים רבים על דוח הרווח וההפסד.
·       יש לבחון באם העסק יכול לעמוד בכל התחייבויותיו. יש לזכור כי לא כל הכנסה היא תקבול ולא כל הוצאה היא תשלום. יש להקפיד על ניהול תקציב ותזרים המזומנים באפן הדוק ביותר.
·       בשלב זה יש לבדוק באם יש לפנות לבנק לצרך שינוי מבנה האשראי של העסק.
3.     השוואה בין התוכנית לבין הביצוע בפועל
·        כאמור, התוכנית העסקית  נערכת בחתך חודשי, ולכן יש לבצע סמוך ככל האפשר לתום כל חודש קלנדרי בדיקה של עמידת העסק במטרות וביעדים שנקבעו.
·        יש כמובן לפעול על מנת לעמוד ביעדים. במידה ומתברר כי התוכנית העסקית איננה ישימה, יש לתקן אותה על סמך הביצוע בפועל ולהגדיר מחדש יעדים חודשיים.
4.     פגישות עבודה.
·        פגישות העבודה של היועץ עם הנהלת העסק ייערכו ככל האפשר במתקני העסק וזאת בתדירות של אחת לשבוע.
·        החשיבות של מיקום הפגישה נובעת מן הצורך של היועץ להיווכח בעצמו כיצד מתנהל העסק.
5.     אשראי
·        מרבית האשראי לעסקים ניתן ע"י הבנקים.
·        במסגרת התוכנית העסקית תותאם רמת האשראי הנדרשת ואז גם נבנה את המבנה הנכון: חשבון חח"ד, הלוואות לזמן ארוך, הלוואות לזמן קצר.
·        פה הזמן לאתר מקורות מימון נוספים ובעיקר זולים יותר כדומת הלוואות בערבות המדינה.
 
6.     אשראי ללקוחות ומספקים
·        האשראי שניתן ע"י העסק ללקוחותיו מול האשראי שמתקבל בעסק מספקיו, מהווה פקטור חשוב ומכריע בנזילות העסק.
·        רצוי להקפיד ולקבל מהספקים אשראי ארוך יותר מהאשראי הניתן ללקוחות.
·        בעת בניית התוכנית העסקית ומבנה ההון והאשראי של העסק יש לקחת בחשבון נקודה זו.
 
בתום ההסבר נכנסנו לתהליך המפורט מעלה, שארך כשנה.
המפעל של יוסי הפך למצליח ביותר. העסק מרוויח, ותזרים המזומנים שלו מתנהל באפן שוטף ובעזרתו ניתן לנהל את העסק ללא זעזועים מיותרים.
  כתיבת תוכנית עסקית  
  ליווי חברות ועסקים  
  הזדמנות עסקית וכדאיות להשקעה  
  חשבות במשרה חלקית  
  הערכת שווי לחברות ולעסקים  
  ניהול פיננסי נכון - ליווי לקוחות מול הבנקים  
  תוכנית הבראה לעסקים בקשיים  
  הכנת חישובי ריבית  
  יועץ למשכנתאות - יעוץ לבחירת משכנתא  
  עשה ואל תעשה במערכת הבנקאית - טיפ 1  
  עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש  
  טיפים להתנהלות נכונה  
  שימוש במיקור חוץ  
  הפעלה נכונה של חשבון העובר ושב  
  הקמת עסק חדש  
  חבר הציע לי להצטרף לעסק שלו  
  תמחור נכון וקביעת מחיר - עסקים קטנים למכירה  
  בטחונות תמורת אשראי  
  העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים