עמוד הבית > בטחונות תמורת אשראי
בטחונות תמורת אשראי
 
נושא סוג איכות וטיב הביטחונות שאנו נותנים לבנקים או לכל גוף מימוני אחר הוא נושא חשוב ומשמעותי שלקוחות רבים אינם נותנים לו את תשומת הלב הראויה.
ככלל, ניתן לשעבד כל נכס הניתן למימוש ע"י נותן האשראי.
 
יש לבחור את הביטחונות המוצעים בהתאם למשך וסוג האשראי הניתן. כך, לא הגיוני לשעבד נכס בגין הלוואה לזמן קצר ולא הגיוני לשעבד נכס פיננסי בגין הלוואה לזמן ארוך שנלקחה לצרך רכישת נכס.
 
להלן סוגי הנכסים הניתנים לשעבוד והתאמתם לסוג האשראי:
 1. שעבוד שוטף (נקרא גם שעבוד צף) הינו שעבוד על כל רכוש החברה ובכלל זה חובות לקוחות, מלאי, רכוש קבוע וכלי רכב. שעבוד זה מתאים לעסקים שיש להם קושי בהמצאת שעבודים בודדים וספציפיים. החיסרון הגדול בהמצאת שעבוד מסוג זה הוא חוסר הגמישות שיש לעסק בפניה לגופים מממנים אחרים מכיוון שכל רכוש העסק משעבד לגוף מממן אחד, וכל שעבוד ספציפי למממן אחר כפוף להסכמת בעל השעבוד. קיימים אמנם פתרונות לבעיה זו אולם הן כרוכות ברצון הטוב של בעל השעבוד.
 2. שעבוד נכס כדוגמת מבנה העסק או כל נדל"ן אחר. שעבוד זה מתאים להלוואות ארוכות טווח (מעל 3 שנים) שנלקחו לצרך מימון פרויקטים ארוכים או רכישת נדל"ן. באם הנכס המשועבד מושכר לגוף שלישי בד"כ ועל מנת להגדיל את שווי השעבוד מוסיפים גם את דמי השכירות כחלק מהשעבוד.
 3. שעבוד כלי רכב. שעבוד זה מתאים לרכישת כלי רכב אותו משעבדים או להגברת מערכת הביטחונות הניתנים לגוף המממן.
 4. שעבוד מלאי הנרכש בחו"ל (יבוא). שעבוד זה מתאים לפתיחת אשראי דוקומנטרי (C/L) לצרך מימון היבוא.
 5. שעבוד המחאות לקוחות או שוברי כ. אשראי (כללי ולא ספציפי). שעבוד זה מתאים לביטחונות בגין אשראי שוטף, הן במסגרת חח"ד או במסגרת הלוואות קצרות מועד.
 6. שעבוד המחאות תמורת ביצוע ניכיון ספציפי או המחאות עם "למוטב בלבד" תמורת הלוואות. כאן מדובר בהלוואות לזמן נקוב ומוגדר מראש (זמן הפירעון של ההמחאה ששועבדה). 

יש לציין כי ההתייחסות של הבנקים לנכסים משעבדים תלויה באפי הנכסים. ככל שהנכסים יותר נזילים וניתנים למימוש מהר יותר כך עולה שווים לצרך בטחונות. הבנקים בדרך כלל יחשבו את הביטחונות בהתאם למפורט להלן:
 • נכסים כספיים כדוגמת פיקדונות ותוכניות חיסכון-95%.
 • כלי רכב חדשים 70%-90%. כלי רכב שמעל 3 שנחם לא יחשבו כבטחונות.
 • מכונות וציוד המשמשים את העסק כ 50%.
 • נדלן לפי הערכת שמאי בניכוי מיסים ואגרות ולפי מחיר במימוש מהיר.
 • המחאות לקוחות, תלוי בפיזור שלהם. בפיזור נאות, כ-70%.
 • יבוא לצרך מימון אשראי דוקומנטרי (C/L), כ 60%-75%.
 • ניירות ערך סחירים, בתלות ובסוג התיק, בדרך כלל 60%.
להלן מספר טיפים להתנהלות נכונה בנושא הביטחונות:
 1. בשום מקרה אין לשעבד את דירת המגורים של בעל העסק.
 2. בנקים מעוניינים להתייחס לנכסים משעבדים כשווי ערך פחות משווים האמיתי. ניתן ורצוי להתמקח עם הבנקים על רמת ההתייחסות לכל שעבוד ושעבוד. שימוש זהיר ומתוכנן ברמת השעבודים הניתנים לבנקים תאפשר לנו בעתיד גמישות גדולה בקבלת אשראים נוספים לביצועי העבר של העסק יש משמעות רבה בקביעת רמת הביטחונות הנדרשת, כדוגמת המחאות של הלקוח שסורבו, המחאות לקוחות שלא כובדו, תדירות בקשות האשראי והעמידה בהתחייבויות הלקוח בכל הקשור בניהול תיק האשראי שלו וההתנהלות העסקית שלו.
 3. כל בעל עסק נדרש להמציא ערבות אישית לטובת הבנק בגין האשראים שהוא מקבל. במסגרת חישוב ה"סולו" (אשראי ללא בטחונות) יש לדרוש לקחת בחשבון סכום גדול ככל הניתן תמורת "הסולו", ובכך להקטין את רמת הביטחונות שהוא יידרש לתת.
 4. כל בעל עסק נדרש להמציא ערבות אישית לטובת הבנק בגין האשראים שהוא מקבל. במסגרת חישוב ה"סולו" (אשראי ללא בטחונות) יש לדרוש לקחת בחשבון סכום גדול ככל הניתן תמורת "הסולו", ובכך להקטין את רמת הביטחונות שהוא יידרש לתת.

 
שמואל מור
יועץ עסקי פיננסי
                                   
 
 
 
  כתיבת תוכנית עסקית  
  ליווי חברות ועסקים  
  הזדמנות עסקית וכדאיות להשקעה  
  חשבות במשרה חלקית  
  הערכת שווי לחברות ולעסקים  
  ניהול פיננסי נכון - ליווי לקוחות מול הבנקים  
  תוכנית הבראה לעסקים בקשיים  
  הכנת חישובי ריבית  
  יועץ למשכנתאות - יעוץ לבחירת משכנתא  
  עשה ואל תעשה במערכת הבנקאית - טיפ 1  
  עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש  
  טיפים להתנהלות נכונה  
  שימוש במיקור חוץ  
  הפעלה נכונה של חשבון העובר ושב  
  הקמת עסק חדש  
  חבר הציע לי להצטרף לעסק שלו  
  תמחור נכון וקביעת מחיר - עסקים קטנים למכירה  
  בטחונות תמורת אשראי  
  העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים