עמוד הבית > חשבות במשרה חלקית
חשבות במשרה חלקית
 
הניהול הכספי מצריך בימינו מיומנות ומקצוענות רבה.
בעסקים רבים אין מצד אחד, בשל גודלם, הצדקה כלכלית להעסיק חשב במשרה מלאה, ומצד שני יש הצורך להיעזר באיש מקצוע מיומן לצרך ניהול כלכלי של העסק.
 
פתרונות פיננסיים נכונים לבעיה זו ניתן להשיג באמצעות מיקור חוץ (outsourcing).  בשיטה זו הלקוח מקבל שירות ברמה מקצועית גבוהה אולם בעלויות נמוכות הנגזרות מהיקף המשרה הנדרשת.
 
 אני מציע את שירותי החשבות במשרה חלקית כדלקמן:
 • הכנת דוח רווח והפסד בסוף כל חודש במטרה לבחון את הרווחיות ואת העמידה במטרות שהוגדרו בתוכנית העסקית; תיקון דרך הפעילות במקרה הצורך.
   
 • הכנת תזרים המזומנים השוטף כדי לבחון הן את דרך גביית החשבונות מהלקוחות והן את עיתוי התשלום לספקים.
   
 • טיפול שוטף במערכת הבנקים.
   
 • טיפול בלקוחות בעיתיים שאינם משלמים בזמן, קביעת מסגרת אשראי פרטנית לכל ספק וקביעת מדיניות של עצירת הספקה ללקוחות בעייתיים; פעילות העמקת הגביה.
   
 • טיפול בנושאים שוטפים:
  • סיוע הכנת מכרזים.
  • כניסה לתחומי פעילות חדשים או יציאה מתחומים קיימים.
  • טיפול בהוזלת עלויות הבנק, כגון שיעורי הריבית, עמלות שונות, עמלות בפעילות מט"ח או ני"ע.
  • טיפול בכוח אדם (שכר, תפקוד, פרמיות, תנאים סוציאליים).
  • סקירת פוליסות הביטוח של העסק, בחינת התאמתן והגדרת צורכי הביטוח.
  • טיפול במערכת ניהול המלאי.
  כתיבת תוכנית עסקית  
  ליווי חברות ועסקים  
  הזדמנות עסקית וכדאיות להשקעה  
  חשבות במשרה חלקית  
  הערכת שווי לחברות ולעסקים  
  ניהול פיננסי נכון - ליווי לקוחות מול הבנקים  
  תוכנית הבראה לעסקים בקשיים  
  הכנת חישובי ריבית  
  יועץ למשכנתאות - יעוץ לבחירת משכנתא  
  עשה ואל תעשה במערכת הבנקאית - טיפ 1  
  עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש  
  טיפים להתנהלות נכונה  
  שימוש במיקור חוץ  
  הפעלה נכונה של חשבון העובר ושב  
  הקמת עסק חדש  
  חבר הציע לי להצטרף לעסק שלו  
  תמחור נכון וקביעת מחיר - עסקים קטנים למכירה  
  בטחונות תמורת אשראי  
  העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים