עמוד הבית > כתיבת תוכנית עסקית
כתיבת תוכנית עסקית
 
בראייה שלי, כתיבת תוכנית עסקית היא עמוד התווך של כל עסק, מגדול ועד קטן, וכלי ניהולי הכרחי .
 
הכנת תוכנית עיסקית תפקידה להגדיר מראש את יעדי החברה, וכן להגדיר את דרך הפעילות היום-יומית במטרה להגיע ליעדים אלה, ובעיקר להוות, באמצעות השוואה חודשית בין התוכנית לבין הביצוע בפועל, כלי בקרה בידי בעל העסק כדי להבטיח את השגת היעדים וההגדרות שנקבעו.
 
בשל חשיבותה המכרעת של התוכנית העיסקית יש להכינה בקפידה רבה, ובעיקר ע"י אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים.
 
פרט לתפקיד התוכנית העיסקית בניהול העסק, נוצר הצורך להכין תוכנית עיסקית בעת משא ומתן עם הבנקים לגבי גובה האשראי הנחוץ לארגון, בעת בדיקת אפשרות של הכנסת שותף נוסף, בעת הערכת שווי העסק למטרות שונות ובמקרים נוספים.
 

עקרונות הכנת תוכנית עסקית יתבססו על:

השלב הראשון :
בשלב זה יש להתמקד בהגדרת היעדים והמטרות שאליהם שואף הלקוח להגיע.
הגדרת היעדים והמטרות הינה במונחים חודשיים לשנה הקרובה ובמונחים רבעוניים לשתי השנים שלאחריה.

השלב השני:
לאחר שהוגדרו המטרות והיעדים ניתן לעבור לשלב השני, דהיינו לתכנן את יישום ותכנון הצעדים הדרושים כדילעמוד ביעדים ובמטרות שהוגדרו.
בשלב השני תוגדר דרך הפעילות, כלומר מיצוב העסק, הגדרת סוגי הלקוחות ומדיניות המכירות והשיווק, הגדרת סוגי הספקים, מספר העובדים (תוך הגדרת תחומי האחריות שלהם), רמות המלאי האופטימליות הן של חומרי גלם והן של המוצרים המוגמרים, דרך הטיפול בהתייעלות והקטנת עלויות תפעוליות ואדמיניסטרטיביות, הפסקת פעילויות המפסידות והגדלת חלקן של הפעילויות הרווחיות יותר.

השלב השלישי:
השלב השלישי הינו שלב הכנת דוחות רווח והפסד עתידיים של העסק.
בשלב זה תיערך בדיקת הרווחיות המתקבלת מרכוז הנתונים של השלבים הראשון והשני.
שלב זה מתאפיין בבחינת תוצאות הפעילות העיסקית, בהפסקתן של פעילויות מפסידות או שאינן רווחיות דיין, ובאיתור דרכים ופעילויות להגברת רווחיות העסק.

השלב הרביעי:
השלב הרביעי הינו שלב הכנת תזרים המזומנים העתידי של העסק, המתחייב מהפעילות העיסקית כפי שהוגדרה בשלב השלישי.
בשלב זה תיבחן יכולת העסק לבצע את התוכנית באמצעים הכספיים העומדים לרשותו (הון עצמי ואשראי מהמערכת הבנקאית או ממקורות אחרים). אם והאשראי העומד לרשות העסק איננו מספיק לביצוע פעילויותיו העתידיות, יוחלט בשלב זה על הדרכים לגישור הפערים, דהיינו על זהות המממן, דרך המימון (זמן ארוך או קצר), בסיס ההצמדה של האשראי הנוסף וכן יכולת העסק להמציא בטחונות להבטחת האשראי.
 
השלב החמישי
השלב החמישי הינו שלב הטמעת התוכנית.
לאחר סיום השלב הרביעי בהכנת התוכנית העיסקית יש להציגה לפני אנשי המפתח של העסק, להבהיר להם את משמעות התוכנית שנקבעה ולהגדיר להם באופן מדויק וברור את המטלות שעליהם למלא. חלק זה חשוב ביותר להצלחת התוכנית ולעמידה ביעדים שנקבעו.

לסיכום:
כתיבת תוכנית עסקית, איננה מותרות.
כל עסק ולו הקטן ביותר חייב להיות מלווה בתכנית עסקית אשר תהווה בשבילו את הנתיב הנכון להצלחה ולרווחיות.
כפי שכל אחד מאיתנו משתמש במכשיר ה GPS על מנת להגיע למחוז חפצו ואיננו נוסע ללא כיוון וללא מטרה, כך כל עסק חייב שתהיה לו תוכנית עסקית שמהווה את המסלול עבורו להצלחה עסקית ולרווחיות.
  כתיבת תוכנית עסקית  
  ליווי חברות ועסקים  
  הזדמנות עסקית וכדאיות להשקעה  
  חשבות במשרה חלקית  
  הערכת שווי לחברות ולעסקים  
  ניהול פיננסי נכון - ליווי לקוחות מול הבנקים  
  תוכנית הבראה לעסקים בקשיים  
  הכנת חישובי ריבית  
  יועץ למשכנתאות - יעוץ לבחירת משכנתא  
  עשה ואל תעשה במערכת הבנקאית - טיפ 1  
  עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש  
  טיפים להתנהלות נכונה  
  שימוש במיקור חוץ  
  הפעלה נכונה של חשבון העובר ושב  
  הקמת עסק חדש  
  חבר הציע לי להצטרף לעסק שלו  
  תמחור נכון וקביעת מחיר - עסקים קטנים למכירה  
  בטחונות תמורת אשראי  
  העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים