עמוד הבית > שאלות ותשובות


 

אני עובד ומרוויח, אבל איפה הכסף?


השאלה מצביעה על מצב שבו מבנה האשראי של החברה הינו בעייתי.
ייתכן כי משך האשראי הניתן לספקים ארוך ממשך האשראי שנתקבל מלקוחות, או שתיק האשראי מהבנק אינו מתאים לפעילות החברה.

אני רוצה להתייעל, אבל לא יודע ממה להתחיל.


סוף מעשה - במחשבה תחילה.
הדרך הנכונה לייעל את פעילות העסק היא באמצעות הכנת תוכנית עיסקית שתגדיר יעדים להשגה במהלך שלוש השנים הקרובות, ואת האופן שבו יפעל העסק כדי לעמוד ביעדים שנקבעו.
התוכנית תכלול, כפועל יוצא של הפעילות המתוכננת, גם תזרים מזומנים שיאפשר לעסק לפעול במסגרות המתאימות לפעילות שנקבעה.
במהלך הכנת התוכנית העיסקית תישקל הכדאיות העיסקית של כל אחד מאפיקי הפעילות של העסק, ויוחלט אילו פעילויות יש לתגבר ואילו פעילויות יש להפסיק.
לאחר מכן תיבחן הדרך שבה יתפקד העסק במטרה לעמוד ביעדים שהוגדרו, תוך מעקב חודשי צמוד והשוואה בין התוכנית העיסקית למצב בפועל.
במקביל להשוואה התקציבית החודשית תיערך בחינה של תזרים המזומנים החזוי ביחס למתוכנן.
מעת לעת, במקרה שההנחות שהונחו בבסיס הכנת התוכנית העיסקית יתבררו כלא מתאימות למציאות שעשויה להשתנות, תתוקן התוכנית העיסקית ותותאם למציאות.

אני מקבל הצעות להשקעה במיזם חדש, אבל איני יודע אם הן כדאיות.


במטרה לבחון הצעה להשקעה במיזם חדש יש לערוך בדיקת כדאיות השקעה.
בדיקה זו תבחן את הסביבה העיסקית של הענף שבו יפעל המיזם החדש, את היכולת הפיננסית שלך לגייס את ההון המבוקש, את הרווחיות הצפויה מהמיזם ואת התשואה על ההון המושקע.
במקרה שהבדיקה תוכיח כי ההשקעה במיזם החדש כדאית יותר מהשקעות אלטרנטיביות אחרות, ההמלצה היא להצטרף למיזם.

אני מצמצם הוצאות, אבל הבנק עדיין חונק אותי.

צמצום הוצאות העסק הינו פעולה חשובה ומועילה, אולם יעילותה והשפעתה על מצב העסק היא מצומצמת בלבד.
המנוף לשיפור משמעותי במצב העסק טמון בהגדלת רווחיות. הדרך הנכונה וההכרחית היא הגדלת הכנסות העסק בפעילויות מרוויחות, והפסקתן של פעילויות שרווחיותן נמוכה או של פעילויות מפסידות.


אני מתקשה בניהול הפיננסי של העסק, אבל לא יכול להרשות לעצמי להעסיק חשב.


רוב בעלי העסקים מכירים היטב את התחום המקצועי של העסק שלהם, אבל מעולם לא הוכשרו מקצועית לנהל את הצד הפיננסי שבו.
העסקתו של חשב מקצועי כרוכה בעלות כספית גבוהה ועסקים רבים אינם מסוגלים לשאת בהוצאה זו, ובשל גודלם גם אין לכך כל הצדקה כלכלית מבחינתם.
הפתרון הנכון למצב זה הוא העסקתו של חשב מקצועי מנוסה ומיומן על בסיס משרה חלקית, תמורת חשבונית, מבלי ליצור יחסי עובד-מעביד.
באופן כזה בעל העסק ייהנה מצד אחד מניהול פיננסי מקצעי ברמה גבוהה, שישחרר אותו להשקיע את זמנו ומרצו לקידומו של העסק, ומצד שני עלות שירותים אלה תהיה נמוכה.
מגוון השרותים הניתנים לעסק מפורט בפרק "חשבות במשרה חלקית".
  כתיבת תוכנית עסקית  
  ליווי חברות ועסקים  
  הזדמנות עסקית וכדאיות להשקעה  
  חשבות במשרה חלקית  
  הערכת שווי לחברות ולעסקים  
  ניהול פיננסי נכון - ליווי לקוחות מול הבנקים  
  תוכנית הבראה לעסקים בקשיים  
  הכנת חישובי ריבית  
  יועץ למשכנתאות - יעוץ לבחירת משכנתא  
  עשה ואל תעשה במערכת הבנקאית - טיפ 1  
  עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש  
  טיפים להתנהלות נכונה  
  שימוש במיקור חוץ  
  הפעלה נכונה של חשבון העובר ושב  
  הקמת עסק חדש  
  חבר הציע לי להצטרף לעסק שלו  
  תמחור נכון וקביעת מחיר - עסקים קטנים למכירה  
  בטחונות תמורת אשראי  
  העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים