עמוד הבית > טיפים להתנהלות נכונה

טיפים להתנהלות נכונה


הפעם נתמקד בבחירה נכונה של בטחונות הנדרשים על ידי הבנקים.

רוב בעלי העסקים נזקקים לאשראי במהלך פעילותם העסקית ומשלבים הון עצמי עם אשראי בנקאי או אשראי ממקור אחר עבור מימון לעסק.
מימון פעילות העסק מתבצע רובו ככולו בעזרת הבנקים באמצעות הלוואות וחשבונות עובר ושב.
נושא הביטחונות, חשוב ככל שיהיה הוא משני בשיקולי הבנק למתן או סירוב לתת אשראי לעסק. התנאי העיקרי הוא יכולת ההחזר של העסק מפעילות רווחית שוטפת או "ממקור סילוק" כל שהוא. בנושא זה נדון באחד המאמרים הקרובים.
במאמרים קודמים דנתי בבחירה נכונה של סוגי ההלוואות שאותן ייטול העסק והפעם ברצוני להתרכז בבחירה נכונה של סוגי הביטחונות שיש למסור לבנקים להבטחת ההלוואות וחשבון החח"ד.
סוגי הביטחונות המקובלים הינם (כשהם משעבדים לטובת החזר האשראים):
1. פיקדון או תיק ני"ע של העסק או של בעליו.
שעבוד מסוג זה הינו פיתרון נוח מהיר וקל לבצוע. יתרה מזאת, תמורת סכום הפיקדון ניתן בדרך כלל להבטיח אשראי גבוה מסכום הפיקדון.  יש לזכור כי הפיקדון ממשיך לשאת רווחים ובפועל אין כל שינוי בהתנהגות העסק או בעליו. חיסרון שיש בסוג ביטחון זה נעוץ בעובדה כי הבנק ידרוש שהפיקדון או תיק ני"ע  יושקע באופן סולידי.
2.  נדלן, רצוי מניב, של העסק או בעליו (לא כולל מגורי בעל העסק).
גם סוג זה של ביטחון הוא פיתרון נוח וקל להפעלה. יתרונו הוא בכך שהעסק או בעליו משעבד נכס שממשיך להניב דמי שכירות שבדרך כלל גם הם משועבדים. בנוסף, שעבוד נכס מניב מהווה פתרון ארוך טווח ומשחרר את העסק מעיסוק מתמיד בנושא הביטחונות. אין בביטחון כזה צורך בשינוי התנהגותי. יש לזכור כי הבנק יעריך את שווי הנכס לצרך הביטחון בסכום נמוך משווי ואף זאת לאחר הפחתה בגין אפשרות של "מימוש מהיר".
3. מלאי העסק.
שעבוד מלאי העסק מתאים לעסקים המשווקים מוצרים וסחורות, ובמהלך העסקים הרגיל הם נוהגים להחזיק מלאי בגודל משמעותי. גם במקרה זה הפעלת השעבוד הינו תהליך פשוט וקל, למרות שבדרך כלל העסק יידרש להמציא לבנק דוחות מלאי כל חודש /רבעון.

4. חובות לקוחות העסק.
סוג בטחון זה דומה מאד באופיו לשעבוד המלאי על החסרונות והיתרונות שבו, אם כי חובות הלקוחות נחשבות כביטחון איכותי יותר ממלאי.  מקובל מאד לכלול את שני סוגי הביטחונות האלה משום שבדרך כלל מלאי החברה הופך לחוב לקוחות עם מכירתו. ככל שמספרם של הלקוחות גדול יותר איכות הביטחון גבוהה יותר וזאת בשל פיזור הסיכון שלוקח הבנק על עצמו למקרה של פשיטת רגל של אחד הלקוחות.
5. המחאות דחויות של לקוחות המופקדות בבנק.
סוג בטחון זה דומה במהותו לשני קודמיו, אם כי, נחשב איכותי יותר משעבוד חובות לקוחות.  גם במקרה זה ככל שמספרם של ההמחאות  גדול יותר איכות הביטחון גבוהה יותר וזאת בשל פיזור הסיכון שלוקח הבנק על עצמו למקרה של פשיטת רגל של אחד הלקוחות, ואי כיבוד המחאות. יצוין כי שעבוד המחאות דחויות לבנק הופך אותו ל"אוחז כשורה" של ההמחאות למקרה שהן לא תכובדנה, ובתור שכזה יכול להפעיל את כל המערכת המשפטית המשומנת שלו לצרך תביעת הלקוח שלא כבד את ההמחאה.
6. בית או דירת המגורים של בעל העסק.
סוג בטחון זה הגם שנפוץ במגזרים שונים, מאד לא מומלץ. בניגוד לשנים קודמות בהם יכולת הבנק לממש את הנכס הייתה קטנה מאד ובתי המשפט לא נטו לאשר פעילות כזאת, בשנים האחרונות השתנתה המגמה ובעלי עסקים רבים נאלצו למכור את דירתם או ביתם על מנת לפרוע חובות לבנקים. ביטחון זה מאד לא מומלץ ויש להימנע ממנו בכל תנאי.
7. שעבוד שוטף (שש"ק).
שעבוד שוטף על כל נכסי העסק (או בשמו המקובל "שש"ק) משלב בעצם את מרבית הביטחונות המתוארים לעייל. יתרונו הוא בפשטות הפעלתו, אולם חסרונו העיקרי הוא בכך שבמידה ונרצה לעבוד עם יותר מבנק אחד, ניוותר במצב שבו לא נוכל יותר להמציא בטחונות מתוך העסק, להבדיל מבטחונות של בעל העסק לבנק הנוסף.


לסיכום ראוי להעיר מספר הערות נוספות:
1. הביטחונות הניתנים לבנקים הם בנוסף ל"סולו" הניתן ללקוחות עסקיים תמורת היותם עסק חי.
2. בנקים מבקשים מבעלי העסק דו"ח בדבר הנכסים שברשותם, מבלי לשעבד נכסים אלה. דו"ח זה נקרא "דו"ח עושר" וככל שרמת עושרם של בעלי העסק גבוהה רמת הסולו עולה. 
3. עד כמה שניתן, רצוי להגדיר בטחון כנגד הלוואה ספציפית ולא כבטחון לכלל האשראים.
4. ניתן כמובן לשלב כמה סוגי בטחונות ביחד, הכול בהתאם לגובה האשראי.
5. כאשר נדרש אשראי נוסף לזמן קצוב, יש לשעבד שעבוד ספציפי לטובת האשראי לזמן הקצוב, שהוא בדרך כלל קצר, ולהפרידו ממערכת הביטחונות הרגילה.
6. כאשר העסק עובד עם יותר מבנק אחד ניתן לתת לבנקים בטחונות על בסיס "פרי-פסו" כלומר הביטחון נחלק בין הבנקים בהתאם ליחס האשראי שניתן בגין הבטחון.

  כתיבת תוכנית עסקית  
  ליווי חברות ועסקים  
  הזדמנות עסקית וכדאיות להשקעה  
  חשבות במשרה חלקית  
  הערכת שווי לחברות ולעסקים  
  ניהול פיננסי נכון - ליווי לקוחות מול הבנקים  
  תוכנית הבראה לעסקים בקשיים  
  הכנת חישובי ריבית  
  יועץ למשכנתאות - יעוץ לבחירת משכנתא  
  עשה ואל תעשה במערכת הבנקאית - טיפ 1  
  עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש  
  טיפים להתנהלות נכונה  
  שימוש במיקור חוץ  
  הפעלה נכונה של חשבון העובר ושב  
  הקמת עסק חדש  
  חבר הציע לי להצטרף לעסק שלו  
  תמחור נכון וקביעת מחיר - עסקים קטנים למכירה  
  בטחונות תמורת אשראי  
  העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים