עמוד הבית > עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש

עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש

בטיפים הבאים נעסוק בהתנהלות היום יומית מול הבנק, והפעם נתמקד בבחירה נכונה של סוגי ההלוואות.
תיק האשראי של העסק מורכב מכמה סוגי אשראי, ונמנה פה את הנפוצים ביותר והמתאימים למרבית העסקים.
יודגש בזאת כי לעסקים בעלי פעילות מיוחדת שאיננה שכיחה או לעסקים בהם האשראי המתקבל מספקים או ניתן ללקוחות הינו יוצא דופן ביחס לכלל המשק יש לאתר הלוואות המתאימות לסוג העסק המדובר.
סוגי ההלוואות הקיימים הם מגוונים ויש להתאים לכל עסק, ללא קשר לגודלו ולהיקף העסקים שבו, את סוג או הרכב ההלוואות המתאימים לסביבה העסקית בו הוא פועל.

סוגי ההלוואות הנפוצים ביותר הינן:
•    הלוואות צמודות לריבית הפריים.
•    הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן.
•    הלוואות הצמודות למדד תשומות מוצרים או ענפים.
•    הלוואות הצמודות למט"ח (דולר יורו או כל מטבע אחר).
•    הלוואות כנגד חשבוניות ללקוחות.
•    הלוואות כנגד המחאות מעותדות שנתקבלו (הלוואות או ניכיון שקים).

התאמת סוג ההלוואה או ההלוואות אותן לוקח העסק, מצריכה שיקול דעת ובחינה מדוקדקת של התאמתן לפעילות ואופי העסק.

ההלוואות הצמודות לריבית הפריים מתאפיינות בדרך כלל בכך שהינן לתקופות קצרות יחסית. הלוואות אלה מאד פופולאריות בתקופה האחרונה וזאת משום שריבית הפריים הנקבעת ע"י בנק ישראל (ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%) הייתה נמוכה ביחס לאלטרנטיבות אחרות.
 בנוסף לכך להלוואות אלה יש יתרון גדול משום שפירעון מוקדם של ההלוואות איננו כרוך ב"קנס". (כ 60 ₪ בפירעון מידי וללא קנס כלל בהודעה מוקדמת של חודש ימים).
יש לזכור כי לשיעור ריבית הפריים אין מנגנון אוטומטי שמתעדכן מעת לעת, ועדכון ריבית בנק ישראל, שכפי שהוסבר לעייל משפיע על שעור ריבית הפריים, יכול להיעשות משיקולים של נגיד בנק ישראל שאינם תמיד קשורים לפעילות העסקית של הלווים.
הלוואות צמודות הפריים מתאימות בדרך כלל לצרך הון חוזר של העסק ואינן מהוות פיתרון מתאים עבור הלוואה לעסק חדש או הקמת עסק חדש.
 
ההלוואות צמודות המדד מקובלות בעיקר בהלוואות לזמן ארוך, כאשר לתנודות שוטפות של מדד המחירים לצרכן אין משמעות מכרעת כפי שזה קורה בהלוואות הצמודות לבסיסי הצמדה אחרים.
הלוואות אלה מתאימות להשקעות לזמן ארוך, לצרך השקעה, הרחבת עסק קיים הכרוכה בהשקעה כספית משמעותית.
בעת לקיחת ההלוואה יש להקפיד על כך שההלוואה תהיה צמודה גם במקרה של ירידת מדד המחירים לצרכן.
 
הלוואות הצמודות למדד תשומות כל שהוא שאינו מדד המחירים לצרכן מתאימות לעסקים שבאפן מובהק עוסקות בתחום של התשומות. כדוגמא: עסקים העוסקים בבניה להם יתאים מדד תשומות הבניה, עסקים העוסקים במסחר בנייר להם יתאים מדד תשומות הנייר.

הלוואות הצמודות למט"ח (דולר יורו או כל מטבע אחר) המתאימות לעסקים שבאפן מובהק עוסקות ביבוא ו/או ביצוא ותשומות רבות שלהם נקובות במט"ח, והחשיפה שלהם לשינוים בשער החליפין היא משמעותית.
ישנם מכשירים נוספים להגנה מפני שינויים בשער החליפין אך מפאת קוצר היריעה לא נעסוק בזה במסגרת זו.

ההלוואות כנגד חשבוניות שנמסרו ללקוחות מתאימות לעסקים שהלקוחות שלהם הינם גופים גדולים, מוכרים במשק, ובעלי חוסן פיננסי שאין בו חשש של הבנק לפשיטת רגל. כדוגמא ניתן לציין את משרדי הממשלה, חברת החשמל, התעשייה האווירית, מקורות וגופים נוספים מעין אלה.
הלוואות אלה הינן מטבען הלוואות קצרות מועד (נפרעות בתאריך פירעון החשבוניות), נועדו לצרך ההון החוזר השוטף של העסק ומיועדות לעסקים שהאשראי שהן נאלצים לתת לגופים הגדולים המצוינים לעייל קצר יותר מהאשראי שהם מקבלים מהספקים.  כמו כן הוא מתאים לעסקים שקהל לקוחותיהם מורכב מלקוחות מהסוג המצוין מעלה.
יצוין כי שעור הריבית בגין הלוואות אלה בדרך כלל גבוה במקצת משעור הריבית על מסגרות חח"ד.

ההלוואות כנגד המחאות מעותדות של לקוחות מתאימות לעסקים שקהל הלקוחות שלהם הוא גדול ובהמחאות הנמסרות לבנק יש פיזור גדול.
הבנקים יסרבו לתת הלוואות כנגד שקים המשוכים ע"י לקוחות בודדים ותנאי הכרחי להלוואות אלה הוא פיזור גדול של מושכי ההמחאות.
הלוואות אלה הינן מטבען הלוואות קצרות מועד (נפרעות בתאריך פירעון ההמחאות), נועדו אך ורק לצרך ההון החוזר השוטף של העסק ומיועדות לעסקים שהאשראי שהן נאלצים לתת ללקוחותיהם קצר יותר מהאשראי שהם מקבלים מהספקים.
יצוין כי מומלץ שלא לעשות שימוש נרחב במכשיר זה ויש לשקול הגדלת מסגרות החח"ד של העסק תמורת הפקדת המחאות שיילקחו בחשבון בעת עריכת הביטחונות. בנוסף רצוי להשתמש בהלוואות אלה בהמחאות בסכומים גדולים.
יצוין כי שעור הריבית בגין הלוואות אלה בדרך כלל גבוה במקצת משעור הריבית על מסגרות חח"ד, והן כרוכות בעמלות בנקאיות שלעיתים הן יקרות.

טיפ מספר 3 שיפורסם בקרוב יעסוק בהטבות הניתנות במערכת הבנקאות לעסקים קטנים.
  כתיבת תוכנית עסקית  
  ליווי חברות ועסקים  
  הזדמנות עסקית וכדאיות להשקעה  
  חשבות במשרה חלקית  
  הערכת שווי לחברות ולעסקים  
  ניהול פיננסי נכון - ליווי לקוחות מול הבנקים  
  תוכנית הבראה לעסקים בקשיים  
  הכנת חישובי ריבית  
  יועץ למשכנתאות - יעוץ לבחירת משכנתא  
  עשה ואל תעשה במערכת הבנקאית - טיפ 1  
  עשה ואל תעשה מול המערכת הבנקאית - טיפ 2 - הלוואה לעסק חדש  
  טיפים להתנהלות נכונה  
  שימוש במיקור חוץ  
  הפעלה נכונה של חשבון העובר ושב  
  הקמת עסק חדש  
  חבר הציע לי להצטרף לעסק שלו  
  תמחור נכון וקביעת מחיר - עסקים קטנים למכירה  
  בטחונות תמורת אשראי  
  העסק מפסיד – במה יכול לעזור יועץ עסקי  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים